Aşağıda yer alan çarpım tablosu indir bağlantısını kullanarak çarpım tablosunu kullandığınız cihaza indirebilirsiniz. Çarpım tablosu pdf formatında hazırlanmıştır. A4 kağıdına çıktı alabilirsiniz.

Çarpım tablosunu pdf indir linki aşağıda yer alıyor. Faydalı olması dileyğiyle…

Çarpım tablosu 1’ler

ilk olarak çarpım tablosu 1’lerde yer alan çarpmaları alt alta yazalım.

1×1=1 Bir kere bir, bir eder. Başka bir deyişle bir tane bir, bir eder. Bir tane birin toplamıdır.

2×1=2 İki kere bir, iki eder. aynı zamanda iki tane bir, iki eder şeklinde söyleyebilirz. İki tane birin toplamıdır.

3×1=3 Üç kere bir, üç eder. Üç tane bir, üç eder. Üç tane birin toplamıdır.

4×1=3 Dört kere bir, dört eder. Dört tane bir, dört eder. Dört tane birin toplamıdır.

5×1=5 Beş kere bir, beş eder. Beş tane bir beş eder. Beş tane birin toplamıdır.

6×1=6 Altı kere bir, altı eder. Altı tane bir altı eder. Altı tane birin toplamıdır.

7×1=7 Yedi kere bir, yedi eder. Yedi tane bir yedi eder. Yedi tane birin toplamıdır.

8×1=8 Sekiz kere bir, sekiz eder. Sekiz tane bir sekiz eder. Sekiz tane birin toplamıdır.

9×1=9 Dokuz kere bir, dokuz eder. Dokuz tane bir dokuz eder. Dokuz tane birin toplamıdır.

10×1=10 On kere bir, on eder. On tane bir on eder. On tane birin toplamıdır.

Çarpım tablosu 2’ler

1×2=2 Bir kere iki, iki eder. Bir tane iki, iki eder. Bir tane ikinin toplamıdır.

2×2=4 İki kere iki, dört eder. iki tane iki, dört eder. İki tane ikinin toplamıdır.

3×2=6 Üç kere iki, altı eder. Üç tane iki, altı eder. Üç tane ikinin toplamıdır.

4×2=8 Dört kere iki, sekiz eder. Dört tane iki, sekiz eder. Dört tane ikinin toplamıdır.

5×2=10 Beş kere iki, on eder. Beş tane iki, on eder. Beş tane ikinin toplamıdır.

6×2=12 Altı kere iki, on iki eder. Altı tane iki on iki eder. Altı tane ikinin toplamıdır.

7×2=14 Yedi kere iki, on dört eder. Yedi tane iki on dört eder. Yedi tane ikinin toplamıdır.

8×2=16 Sekiz kere iki, on altı eder. Sekiz tane iki on altı eder. Sekiz tane ikinin toplamıdır.

9×2=18 Dokuz kere iki, on sekiz eder. Dokuz tane iki on sekiz eder. Dokuz tane ikinin toplamıdır.

10×2=20 On kere iki, yirmi eder. On tane iki yirmi eder. On tane ikinin toplamıdır.

Çarpım tablosu 3’ler

1×3=3 Bir kere üç, üç eder. Bir tane üç, üç eder. Bir tane üçün toplamıdır.

2×3=6 İki kere üç, altı eder. iki tane üç, altı eder. İki tane üçün toplamıdır.

3×3=9 Üç kere üç, dokuz eder. Üç tane üç, dokuz eder. Üç tane üçün toplamıdır.

4×3=12 Dört kere üç, on iki eder. Dört tane üç, on iki eder. Dört tane üçün toplamıdır.

5×3=15 Beş kere üç, on beş eder. Beş tane üç, on beş eder. Beş tane üçün toplamıdır.

6×3=18 Altı kere üç, on sekiz eder. Altı tane üç, on sekiz eder. Altı tane üçün toplamıdır.

7×3=21 Yedi kere üç, yirmi bir eder. Yedi tane üç, yirmi bir eder. Yedi tane üçün toplamıdır.

8×3=24 Sekiz kere üç, yirmi dört eder. Sekiz tane üç, yirmi dört eder. Sekiz tane üçün toplamıdır.

9×3=27 Dokuz kere üç, yirmi yedi eder. Dokuz tane üç, yirmi yedi eder. Dokuz tane üçün topamıdır.

10×3=30 On kere üç, otuz eder. On tane üç, otuz eder. On tane üçün toplamıdır.

Çarpım tablosu 4’ler

1×4=4 Bir kere dört, dört eder. Bir tane dört, dört eder. Bir tane dördün toplamıdır.

2×4=8 İki kere dört, sekiz eder. iki tane dört, sekiz eder. İki tane dördün toplamıdır.

3×4=12 Üç kere dört, on iki eder. Üç tane dört, on iki eder. Üç tane dördün toplamıdır.

4×4=16 Dört kere dört, on altı eder. Dört tane dört, on altı eder. Dört tane dördün toplamıdır.

5×4=20 Beş kere dört, yirmi eder. Beş tane dört, yirmi eder. Beş tane dördün toplamıdır.

6×4=24 Altı kere dört, yimi dört eder. Altı tane dört, yirmi dört eder. Altı tane dördün toplamıdır.

7×4=28 Yedi kere dört, yirmi sekiz eder. Yedi tane dört, yirmi sekiz eder. Yedi tane dördün toplamıdır.

8×4=32 Sekiz kere dört, otuz iki eder. Sekiz tane dört, otuz iki eder. Sekiz tane dördün topamıdır.

9×4=36 Dokuz kere dört, otuz altı eder. Ayrıca dokuz tane dört, otuz altı eder şeklinde okuyabiliriz. Dokuz tane dördün topamıdır.

10×4=40 On kere dört, kırk eder. Aynı zamanda on tane dört, kırk eder şeklinde okuyabiliriz. On tane dördün toplamıdır.

5’ler çalışma sayfası

6’lar çalışma sayfası

7’ler çalışma sayfası

8’ler çalışma sayfası

9’lar çalışma sayfası

Ayrıca bknz: Çarpım tablosu oyunu

Ayrıca bknz: Karışık çarpma işlemleri